FixTheHeight

Prof. Halil BURÇ, M.D.

Brief Chronology of Employment 
• Dr. Lütfi Kırdar Kartal Education and Research Hospital (Residency / 2000-2004)
• Izmir Military Hospital (2005-2006)
• Istanbul Maltepe Wolrd hospital (2006)
• Istanbul Goztepe Safak Hospital (2006-2009)
• Suleyman Demirel University Medical School (2009-2015)
• Istanbul Hisar Hospital (2015-2020)
• Beykent University (2016-cont)
• Private Doctor Office (2020-cont)

More Information

Info

Membership of Scientific Boards :

 • Türk Ortopedi ve Tarvmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (ACTA)
 • İlizarov Yöntemleri Uygulama ve Geliştirme Derneği( ASAMİ)
 • Türk Tabipler Birliği
   

Attended Scientific Courses and Meetings :

 • 5. İstanbul Eğitim Hastaneleri Aylık Eğitim Toplantısı (3 Şubat 2001)
 • 8. İstanbul Eğitim Hastaneleri Aylık Eğitim Toplantısı (5 Mayıs 2001)
 • İstanbul Eğitim Hastaneleri Aylık Eğitim Toplantısı     (3 Kasım 2001)
 • İstanbul Eğitim Hastaneleri Aylık Eğitim Toplantısı     (1 Aralık 2001)
 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD İlizarov Cerrahisi (Kronik Osteomiyelit) Uzmanlık Sonrası Semineri ( 8 Aralık 2001)
 • Klinik Farmakoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı (12-13 Ocak 2002)
 • İstanbul Eğitim Hastaneleri Aylık Eğitim Toplantısı (2 Şubat 2002)
 • Eastern Mediterranean Cerebral Palsy & Developmental Congress (April 15-17,2002)
 • 6th International Congress on Spinal Surgery ( September 4-7, 2002)
 • IV. Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi (3-5 Ekim 2002)
 • İstanbul Eğitim Hastaneleri Aylık Eğitim Toplantısı (9 Kasım 2002)
 • İstanbul Eğitim Hastaneleri Aylık Eğitim Toplantısı (1 Şubat 2003)
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği, XXII. Akif Şakir Şakar Günleri, Gelişimsel Kalça Displazisi (18-19 Nisan 2003)
 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji ABD, IX. Temel İlizarov Kursu (23-25 Nisan 2003)
 • 8. İstanbul Eğitim Hastaneleri Aylık Eğitim Toplantısı (3 Mayıs 2003)
 • İstanbul Spine Center, SRS Travelling Fellowship ve Pediatric Spinal Deformities (11-14 Haziran 2003)
 • XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (18-23 Ekim 2003)
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği, XXIII. Akif Şakir Şakar Günleri, Biyomateryallerin Ortopedi ve Travmatolojide Kullanımı (16-17 Nisan 2004)
 • Türkiye Eklem Hastalıkları Tedavi Vakfı Yaz Okulu 2004 (19-21 Nisan 2004)
 • Şişli Etfal Mikrocerrahi Araştırma ve Geliştirme Derneği Temel Mikrocerrahi Kursu (1-15 Mayıs 2004)
 • Ortopedi ve Travmatoloji Buluşması 2004 (19-23 Mayıs 2004)
 • The 3rd Meeting of the A.S.A.M.I. İnternational (27-29 May 2004)
 • Middle’IST Spine Meeting (16-18 Temmuz 2004)
 • II. Ulusal Biomekanik Kongresi (26-27 Kasım 2004)
 • Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Çekirdek Müfredat Eğitim Programı Kursu (21-22 Ekim 2005)
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği 2006-2007 Sürekli Eğitim  Toplantıları-4 (15 Şubat 2007 )
 • XVI. Diz Ekleminde Temel Artroskopi Kursu (5-7 Nisan 2007)
 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Ortopedik Cerrahi Komplikasyonlarının Tedavisinde Eksternal Fiksasyon ve Eksternal Fiksatör Cerrahisinde Komplikasyonlar (15 Aralık 2007)
 • IV. Ortopedi Buluşması (23-27 Nisan 2008)
 • I. Temel Omuz Artroskopisi Kursu (8-9 Mayıs 2008)
 • Oxford Partial Knee Advanced Instructional Course (6-7 November 2008)
 • Diz ve Kalça Artroplastisi: Güncel Yaklaşımlar (17 Nisan 2009)
 • 3rd Advanced Resurfacing Course (17-20 June 2009)
 • 1. İleri İntramedüller Çivileme Kursu (21-24 Ocak 2010)
 • T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Başkanlığı (HADYEK) Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasyon Programı (25-29 Ocak 2010)
 • Alphatec Spine, Osseofix, osseoscrew and Illico MIS System Cadaver Lab Training (27 Şubat 2010)
 • T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Probleme Dayalı Öğrenim Kursu (19-21 Nisan 2010)
 • II. Minimal İnvaziv ve Kilitli Plak Osteosentez Kursu (15-16 Ekim 2010)
 • Temel Kemik ve yumuşak Doku Tümörleri Kursu (18-19 Mart 2011)
 • AO Spine Masters Convention – Trauma and Infection of the Spine (16-18 June 2011)
 • T.C. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitiminde Ölçme Değerlendirme Kursu (06-08 Temmuz 2011)
 • TOTBİD-TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) Klinik Bilgi Yenileme Kursu (22-24 Eylül 2011)
 • XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (31 Ekim-5 Kasım 2011)
 • Orthofix Course Upper Limb (22-23 Nov 2011)
 • AO Trauma Course-Principles in Operative Fracture Management (21-24 January 2012)
 • Mitek Surgical Academy, ‘Shoulder’ (13-14 April 2012)
 • International Trainng for Surgeons Concerning Treatment of Long Bone Fractures, Bialystok Polland. (26-27.04.2012)
 • Current Concept in Joint Replacement- Spring 2012 (May 20-23.2012)
 • 11. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (02-06 Ekim 2012 Ankara)
 • Osteosynthese International 2012 (19-22 September, Rostock, Germany)
 • IV. Pelvis Asetabulum Kırıkları Cerrahi Tedavisi Uygulamalı Eğitim Toplantısı (19-22 Aralık 2012)
   

Publications:

A- International Manuscripts  :

A1. Kocaoğlu M, Eralp L, Kılıçoğlu Ö, Burç H, Çakmak M. Complications Encountered During Lengthening Over An Intramedullary Nail. J Bone Joint Surg Am. 2004 Nov;86-A(11):2406-11.PUAN:36

A2.Burç H, Dursun M, Orhun H, Gürkan V, Bayhan İ. Treatment of adult tibial diaphysis fractures with reamed and locked intramedullary nailing. Acta Orthop Traumatol Turc 2009;43(1):7-13PUAN:81

A3. Baydar ML, Atay  T, Gürbüz Ö, Baykal YB, Burç H. Kırdemir V, Kayacan R. Compressive screwing of transverse patella fractures provides better resistance to traction than tension band. Eur J Orthop Surg Traumatol (2011) 21:105–110

A4. Atay İM, Aslan A, Atay T, Burç H. Genel ve spinal anestezi uygulanan yaşlı kalça kırığı olgularında delirium yaygınlığı, risk faktörleri ve bilişsel fonksiyonlar. Turkish Journal of Geriatrics (2012) 15(3):273-278

A5. Burç H, Atay T, Demirci D, Baykal YB, Kırdemir V, Yorgancıgil H. The intramedullary nailing of adult femoral fracture by the way of open reduction is a disadvantage or not? Indian J Surg DOI:10.1007/s12262-013-0931-3

A6. Baykal YB, Yaman E, Burç H, Yorgancıgil H, Atay T. Is scintigraphy a guideline method in determining the amputation levels in diabetic foot? J Am Podiatr Med Assoc. Kabul: 15.01.2013 Yayınlanma Zamanı: March/April 2014

A7. Atay T, Burç H, Baykal Y.B, Kırdemir V. Results of vacuum asisted wound closure application. Indian J. Surg (July- August 2013) 75(4):302-305 DOI 10.1007/s12262-012-0490-z
B. International Proceedings Manuscripts:

B1. Burç H, Atay T, Demirci D, Baykal Y.B, Kırdemir V, Yorgancıgil H. The intramedullary nailing of adult femoral shaft fracture by the way of open reduction is a disadvantage or not?Injury, Int. J.Care Injured 43 (2012) S1, S14 (Bu bildiri daha sonra makale olarak yayınlanmıştır: A5)

C. National Manuscripts :


C1. Orhun H. Gürkan V, Sever G, Burç H,  Berkel T, Güler M,Yakut C, Kalp Nakli Sonrası Gelişen Femur Başı Avasküler Nekrozu İçin Total Kalça Artroplastisi: İki Olgu Sunumu. Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Dergisi 2006;17(3):144-150  PUAN:13

C2. Burç H, Atay T, Baykal Y.B, Baydar M.L, Kırdemir V. Serebral Palside Botulinum Toksinin Yeri, S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2011:18(2)/78-81.

C3. Baykal Y.B, Burç H, Atay T. Proksimal tibia kırıklarında redüksiyon yöntemleri ve kilitli plak uygulamaları. TOTBİD Dergisi 2012;11(1):65-71

C4. Burç H, Çaloğlu A, Kırdemir V, Atay T, Baykal Y.B, Yorgancıgil H. Koksartroz olgularında total kalça artroplastisi uygulamalarımız (orta dönem sonuçları). S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2012:19(1)/150-154

C5. Kırdemir V, Burç H, Atay T, Baykal YB. Politravmanın yeni tanım ihtiyacındansa patofizyolojisinin değiştirilmesi gerekir mi? Türkiye Klinikleri J Orthop&Traumatol-Special Topics (2012) 5(3):19-25.

C6. Burç H, Baykal YB, Atay T, Ünlü EN. Ortopedi ve travmatolojide sık karşılaşılan atlanmış kırık ve çıkıların değerlendirilmesi. TOTBİD Dergisi (2013) 12(1):28-34 DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2013.04

C7. Burç H, Saka G, Erken Y, Aydoğan M. Anterior lomber interbody füzyon. The Journal of Turkish Spinal Surgery (Temmuz 2013) 24(3):247-252.


D. National Proceedings Manuscripts:


D1. Aydoğan M, Burç H, Enercan M, Kavaklı A.B. Yaşlıların Transservikal Collum Femoris Kırıklarında Dinamik Kompresif  Plaklı Parsiyel Kalça Protezi Uygulamalarımız. Ortopedi ve Travmatoloji 2002 Buluşması (15-18 Eylül 2002) PUAN:14

D2. Karaoğlan M.Z, Aydoğan M, Saka G, Burç H, Enercan M. Farklı Tipte Sementli Total Kalça Artroplastisi Orta Dönem Takip Sonuçlarımız. Ortopedi ve Travmatoloji 2002 Buluşması (15-18 Eylül 2002) PUAN:11

D3. Doğan A.B, Aydoğan M, Güz H, Burç H, Kavaklı A.B. Erişkin Çocukluk Dönemi Redükte Edilmemiş Gelişimsel Kalça Çıkığında Radikal Redüksiyon Yöntemi Sonuçlarımız. Ortopedi ve Travmatoloji 2002 Buluşması (15-18 Eylül 2002) PUAN:11

D4. Kılçkap C, Enercan M, Aydoğan M, Burç H. Total Skapulektomi Uyguladığımız Olguların Sonuçları. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (18-23 Ekim 2003) PUAN:14

D5. Kılıçkap C, Aydoğan M, Burç H. İdiopatik Skolyozun Nonoperatif Tedavisi, Omurga Cerrahisi Derneği Marmara Vertebra Grubu Eğitim Toplantısı (25 Şubat 2004) PUAN:18

D6. Aydoğan M, Enercan M, Burç H, Kavaklı A.B.  Total Kalça Artroplastisi Sonrası Asetabuler Kabın Anteversiyonunun Ölçümünde Yeni Bir Yöntem. Acta Ortopaedica et Traumatologica Turcica Supplementum-II (2005) PUAN:23

D7. Baydar M.L, Burç H, Atay T, Çetin C, Baykal Y.B, Aydın C.G, Kırdemir V. Diz Artroskopisi Sonrasında Fleksiyon ve Ekstansiyondaki İzokinetik Değerlerin Analizi 10. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (12-16 Ekim 2010)

D8. Baydar M.L, Burç H, Atay T, Çetin C, Baykal Y.B, Aydın C.G, Kırdemir V. Diz Artroskopisi Yapılan Hastaların Kas Güçlerinin Değerlendirilmesi. 10. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (12-16 Ekim 2010)

D9. Burç H, Baykal Y.B, Atay T, Demirci D, Kırdemir V. Olgu Sunumu: seyrek görülen pediatrik izole dorsal distal radioulnar eklem çıkığı. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Tramatoloji Kongresi Acta Orthop Traumatol Turc. Cilt(Vol) 45 Suppl.1, Kasım(November) 2011

D10. Burç H, Baykal Y.B, Atay T, Demirci D, Kırdemir V. Olgu Sunumu: seyrek görülen çocuk simfisiz pubis ayrılması XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Tramatoloji Kongresi Acta Orthop Traumatol Turc. Cilt(Vol) 45 Suppl.1, Kasım(November) 2011

D11. Burç H, Baykal Y.B, Atay T, Demirci D, Kırdemir V. Anterolateral subtalar çıkık: olgu sunumu XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Tramatoloji Kongresi Acta Orthop Traumatol Turc. Cilt(Vol) 45 Suppl.1, Kasım(November) 2011

D12. Baykal Y.B, Burç H, Atay T, Yorgancıgil H, Kırdemir V. Ludloff yaklaşımı ile torakanter minörden osteokondrom eksizyonu. PS087. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2012.
D13. Solmaz F.A, Burç H, Kırdemir P. Diz Artroskopisinde preemptif farklı analjeziklerin etkinliklerinin karşılaştırılması. SS-45. 11. Türk spor yaralanmaları, artroskopi ve diz cerrahisi kongresi 2012.

D14. Solmaz F.A, Burç H, Kırdemir P. Preemptif parasetamol, tradamol ve parasetamol+tradamol’ün diz artroskopisinde analjezik etkinliklerinin karşılaştırılması. P-103. Türk anestezioloji ve reanimasyon derneği 46. Ulusal kongresi TARK 2012 (Bu bildiri daha önce sözlü sunum olarak sunulmuştur: E13)

D15. Burç H, Atay T, Baykal Y.B, Kırdemir V, Özmeriç A. Nadir görülen bir olgu: salmonella septik artriti. P-27. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2013.

D16. Burç H, Yorgancıgil H, Baykal Y.B, Atay T, Demirci D. Olgu sunumu: bilateral proksimal fibula stres kırığı.  P-48. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması 2013.

 

Assinments:

1. II. Minimal İnvaziv Kilitli Plak Osteosentez Kursu, Pratik Uygulama II: Distal humerus kırıklarında kilitli plak uygulaması (15-16 Ekim 2010)

 

Prizes:

1. 25-29 Ocak 2010 tarihleri arasında SDÜ Tıp Fakültesinde düzenlenen V. Deney Hayvanları Kullanım Kursunda ikincilik.

 

Books that Contribute the Translate:

1. Kırık Tedavisini Genel Prensipleri, Campbell’s Operative Orthopeadics, 11.ed, Çeviri: Vecihi Kırdemir, Halil Burç. Güneş Yıp Kitapevleri, Bölüm 50, Cilt 1: 3017-3083 
2. Kırık Tedavisinde biyoloji ve biyomekanik, AO Kırık Tedavisinin prensipleri, 2. Baskı, Cilt 1:9-31
3. Politravma Hastasında Hasar Kontrol Tedavisi. Editör: Hans-Christoph Pape, Andrew B.Peitzman,C.William Schwab,Peter V,Giannoudis Çeviri Editörleri: Kemal Aktuğlu, Güvenir Okçu. 21 Bölüm Kitlesel yaralanmalar Askeri Sivil; Sivil Bakış Açısı Yoram A. Weil, Rami Mosheiff  Çeviri; Halil Burç, Vecihi Kırdemir. Palme Yayıncılık ANKARA 2013 :387-402